Avalon ELA-Energy Healer Opleidingstraject

Het hele Avalon ELA-Energy opleidingstraject bestaat uit de Avalon ELA-Energy Basis (klik hier voor meer infomratie) opleiding die 1 jaar duurt. Je kunt deze opleiding tijdens of na de opleiding uitbreiden met deelname aan de Avalon ELA-Energy Healing Verdiepingsopleiding (klik hier voor meer infomratie) of één of meerdere van onze specialisatie modulen.  

Als verdere professionalisering van het Avalon ELA-Energy Healing naar meesterschap bieden wij het Avalon ELA-Energy Healer Master traject (klik hier voor meer informatie) aan.

Avalon ELA-Energy Healing

De Avalon ELA-energy healing raakt de diepere lagen in ons aan en staat in verbinding met de oude wijsheid vanuit Egypte, Leimuria en Atlantis. De drie kosmisch belangrijke beschavingen. Deze energie is speciaal gericht om de symbolische slang, die de weg naar God, naar huis probeert te verhinderen, te ontkrachten. De negativiteit en de verstoringen die het goede proberen te belemmeren.

Egypte, Atlantis en Leimuria

Je leert veel over de energieën van Egypte, Atlantis en Leimuria. Het is voor het geven van de Avalon ELA-energy Healing belangrijk dat je bekend bent met de kennis over deze oude wijsheden. Je leert dus veel over deze 3 continenten. Je hoeft dit niet uit je hoofd te leren, ik probeer de kennis op een zo prettig mogelijke manier aan je over te brengen. Veel zal er gechanneld worden. Uiteraard is een zekere kennis van deze materie wel vereist.

Je kunt de energie waarmee je gaat werken niet zonder initiatie ontvangen, je zal dus via mij een initiatie ontvangen, waardoor je toegang krijgt tot bepaalde bronnen. Zonder deze initiaties die op een speciale manier dienen te geschieden, kan de Avalon ELA-energy Healing niet doorgegeven worden, heeft geen kracht.

Met  Avalon ELA-energy Healing kun je iedereen een heling geven, volwassenen, kinderen en dieren, maar ook moeder aarde inclusief alles wat daarop leeft en stroomt.

Is dit iets voor mij?

Als je deze vorm wilt leren, wordt er gekeken naar je levensinstelling en de verbindingen die je hebt met de drie continenten ook al kun je je daar zelf niets van herinneren. Ik zie dit vanzelf aan je foto. Wanneer je dus geïnteresseerd bent, graag een mail met foto of anders per post. Je krijgt dan bericht of je de opleiding kunt volgen. Graag ook geboortedatum en vooropleidingen vermelden.

Het is een pré als je de mediumopleiding gevolgd hebt of een dergelijke opleiding elders.

De Avalon ELA-energy opleidingen zijn bij uitstek geschikt voor beginnende en gevorderde particulier/professional met de behoefte om een praktijk als Healer te beginnen, verder uit te bouwen of te combineren met zijn/haar huidige beroep. Ook zijn de Avalon ELA-energy opleidingen geschikt voor hen, die zich persoonlijk willen ontwikkelen op het vlak van hun intuïtieve vermogens en healing.

Deze opleidingen vragen om een ongeveer 2,5 uur zelfwerkzaamheid naast het aantal contacturen die we zullen hebben. De technieken mogen in feite pas ingezet worden als de stof/oefeningen eigen gemaakt zijn. Dus in geval van een lopende praktijk betekent dit 2,5 uur per week studie/oefenlast naast de tijd die je besteed aan je eigen praktijk.

De Avalon ELA-energy opleidingen wordt afgerond met een Avalon ELA-energy Certificaat betreffende de afgeronde opleiding en omvat natuurlijk de relevante initiaties. Het certificaat staat toelating tot het Avalon Register Basis Account toe (optioneel, maandelijkse bijdrage). Avalon ELA-energy Healing is een vrij beroep en een waardevolle aanvulling voor een "paramedisch alternatief begeleider/genezer", die bij voorkeur een bij de KvK ingeschreven praktijk voert en/of Avalon ELA-energy Healing wil inzetten als een complementaire behandelingswijze. Daar waar nodig kan de student, die deze vervolgopleiding/module succesvol afgerond ondersteuning van Maylight ISMT ontvangen in het aansluiten bij CAT.